Hỗ trợ học tiếng Hàn


Các giảng viên chuyên môn giảng dạy các khóa học tiếng hàn tổng hợp xã hội, tiếng hàn về sinh hoạt .

Học tiếng hàn và không gian học tập đóng vai trò quan trọng để giúp cư dân nước ngoài giao tiếp, nắm bắt được các thông tin, văn hóa hàn quốc.

Lớp học tiếng hàn

• Phân chia lớp học theo trình độ cơ bản, sơ cấp, trung cấp v.v...

• Học tiếng hàn song song với giáo dục văn hóa hàn quốc


Chương trình đào tạo
Nội dung
Nội dung
Lịch học
Cơ bản
Phát âm, đọc, viết bảng chữ cái
Thứ tư,năm (18:00-20:00)

Thứ tư,sáu(10:00-12:00)

Thứ bảy (09:00-13:00)

Tổ chức học kỳ mùa xuân,hạ,thu đông/theo nhóm và trình độ

Sơ cấp
Ngữ pháp,nói, nghe, đọc, viết
Trung cấp
Ngữ pháp trung cấp,nâng cao tính lưu loát

Cuộc thi nói tiếng hàn quốc

Tạo cơ hội nhận biết sự xuất sắc của chữ Hangeul, và nâng cao kỹ năng nói tiếng hàn qua đó xây dựng sự tự tin trong giao tiếp đời sống tại Hàn Quốc.

• Đối tượng  Cư dân nước ngoài cư trú trong khu vực.

• Chủ đề cuộc thi 한국에서의 생활, 느낌 등 한국문화에 대한 인식 제고 등

• Dự kiến tổ chức trước hoặc sau ngày 9 tháng 10 (ngày hangeul)

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.