Hỗ trợ văn hóa


Hỗ trợ văn hóa


2023 Một bữa trưa cùng ẩm thực thế giới

Trong lễ hội người nước ngoài trực tiếp tham gia nấu món ăn quê hương.

Mở rộng giao lưu và nâng cao hiểu biết về văn hóa kết nối cư dân thành phố Cheongju và cư dân nước ngoài

• Lịch trình  Ngày 10 tháng 6 năm 2023

Cùng khám phá văn hóa của khu vực

Tham gia các chương trình du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh của khu vực.

Kết hợp các hoạt động giải trí, trải nghiệm văn hóa để tạo nên sự gắn kết của cư dân nước ngoài với khu vực.

• Đối tượng  Cư dân nước ngoài cư trú trong khu vực (giới thiệu cho gia đình và người nước ngoài cùng tham gia)

 

• Lịch trình  1lần/Quý

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.