Hỗ trợ giáo dục


Hỗ trợ giáo dục


Thư viện nhỏ

• Mở cửa Thứ hai~ thứ sáu (09:00~18:00) ( Nghỉ Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

• Đối tượng  Cư dân địa phương, cư dân nước ngoài cư trú trong khu vực.

• Liên hệ  043-272-3113

Tổ chức Hội thanh thiếu niên toàn cầu

Định hướng giáo dục cho thanh thiếu niên di trú tự tin hội nhập cộng đồng khu vực.

• Đối tượng  Học sinh cấp hai, cấp ba trong thành phố Cheongju

• Hình thức  Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên di trú

• Tiến hành tuyển sinh sau đó hoạt động dự án trong một khoảng thời gian nhất định.

• Liên hệ  043-262-0977

Chương trình dành cho Thiếu nhi

Mở lớp trông giữ trẻ sau giờ học với sự tham gia của trẻ em nước ngoài và trẻ em địa phương.

• Đối tượng  Trẻ em của các gia đình người nước ngoài cư trú trong khu vực.

• Hình thức  Tiến hành chương trình thiếu nhi với sự tham gia của tình nguyện viên và tình nguyện viên về giáo dục

• Lịch trình  Thứ hai đến thứ sáu (13:00~17:00)

• Liên hệ  043-272-3114

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.