Hỗ trợ đời sống sinh hoạt


Hỗ trợ đời sống sinh hoạt

 


Dịch vụ thông phiên dịch

Truyền tải thông tin,ngôn ngữ giúp cư dân nước ngoài thích nghi đời sống sinh hoạt và định cư sớm.

• Lĩnh vực chính  Thông phiên dịch về đời sống sinh hoạt, dịch thuật văn bản

• Cách thức đăng ký  Hẹn online / hoặc đến trung tâm

• Đối tượng  Cư dân nước ngoài sống tại thành phố Cheongju

Thời gian đăng ký dịch vụ thông phiên dịch

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Việt Nam 
Thứ ba,thứ tư, thứ sáu

13:00~18:00

Thứ năm 09:00~13:00

Thứ bảy 09:00~13:00

Thứ hai, thứ năm

13:00~16:00

Thứ hai

13:00~18:00

Thứ tư 13:00~18:00

Trung tâm tư vấn cho cư dân nước ngoài

Thông qua tư vấn từng lĩnh vực giúp hỗ trợ cư dân nước ngoài ổn định đời sống sinh hoạt.

• Lĩnh vực  Hành chính, Thuế, Y tế, Pháp luật tư vấn theo từng lĩnh vực

• Cách thức đăng ký  Đặt lịch online/ hoặc đến trung tâm theo lịch riêng trong tuần

• Đối tượng  Cư dân nước ngoài cư trú tại thành phố Cheongju

신청 Đăng ký

Giáo dục công dân toàn cầu

Hỗ trợ giáo dục giúp cư dân nước ngoài hiểu tất cả các thành viên trong cộng đồng đều được kết nối cùng chung sống và có thể trở thành công dân Cheongju

 

Các khía cạnh của chính quyền thành phố Cheongju

Vận hành nền tảng trang web để hỗ trợ ổn định xã hội của người nước ngoài

Xây dựng trang chủ phiên bản ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung Quốc, Nga...

 

Tuyển tình nguyện viên toàn cầu

• Đối tượng  Người thành niên cư trú tại thành phố Cheongju

• Nội dung hoạt động 

  Người nước ngoài 1:1 Tình nguyện viên (trò chuyện bằng tiếng hàn,      tư vấn về đời sống sinh hoạt vv...)  Thời gian 1giờ/tuần

•  Xác nhận thời gian tình nguyện

• Liên hệ trung tâm hỗ trợ người nước ngoài thành phố Cheongju

   SĐT T)043.262.0977

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.