Giới thiệu về trung tâm giúp đỡ cộng đồng người nước ngoài định cư tại Thành phố Cheongju

Giới thiệu trung tâm


Sơ đồ tổ chức


조직구성

STT
Tổ chức
Nhiệm vụ
Số điện thoại
1
Giám đốc trung tâm

Lập kế hoạch dự án điều hành, tổng phụ trách trung tâm và quản lý mạng lưới khu vực

043-262-0978
2
Trưởng phòng điều hành

Quản lý dự án và hỗ trợ người nước ngoài

Tổng quan công việc hành chính, kế toán và phát triển dự án mới


043-262-0977
3
Dịch vụ thông,phiên dịch

Hỗ trợ tư vấn và thông, phiên dịch cho người nước ngoài

1588-4877
4
Chương trình Thiếu nhi

Điều hành chương trình trông giữ trẻ sau giờ học

Hướng dẫn bước học cơ bản và dịch vụ trông giữ trẻ sau giờ học

043-272-3114
5
Thư viện nhỏ

Cung cấp dịch vụ của thư viện cho người nước ngoài

Điều hành chương trình văn hóa sách

043-272-3113

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.