Giới thiệu về trung tâm giúp đỡ cộng đồng người nước ngoài định cư tại Thành phố Cheongju

Giới thiệu trung tâm


Tầm nhìn và Mục tiêu


Hội nhập khu vực

Hội nhập khu vực tạo nên môi trường thích hợp để người dân gặp gỡ

Phúc lợi khu vực

Vai trò mạng lưới thông tin dành cho người nước ngoài

 

Thích nghi đời sống sinh hoạt
Tạo môi trường để tăng cường khả năng thích nghi

Bảo tồn văn hóa
Bảo tồn văn hóa và hội nhập đa dạng các nền văn hóa

Giao lưu quốc tế
Chung tay phát triển Cheongju trở thành đô thị quốc tế

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.