Giới thiệu về trung tâm giúp đỡ cộng đồng người nước ngoài định cư tại Thành phố Cheongju

Cơ sở vật chất


Sơ đồ tổ chức


Phòng tổ chức chương trình

Đây là không gian lớp học tiếng hàn và các chương trình đa dạng dành cho người nước ngoài, cũng là lớp học văn hóa dành cho người dân địa phương

Phòng tổ chức các chương trình dành cho thiếu nhi

Điều hành lớp trông giữ trẻ em người nước ngoài sau giờ học

Thư viện nhỏ

Cung cấp dịch vụ thông tin thư viện cho cư dân nước ngoài

Tầng
Các phòng
Điều hành

Thời gian làm việc

Tầng 1
Phòng tổ chức chương trình

Lớp học tiếng hàn

Lớp học văn hóa hàn quốc

Thời gian hoạt động chương trình
Phòng tổ chức chương trình thiếu nhi

Điều hành chương trình trông giữ trẻ em người nước ngoài sau giờ học

Hướng dẫn bước học cơ bản, dịch vụ trông giữ trẻ sau giờ học

Thứ hai ~ thứ sáu

13:00~17:00 giờ

Ngày nghỉ :Thư bảy,chủ nhật và ngày lễ


Tầng 2

Thư viện nhỏ
Cung cấp dịch vụ thư viện cho cư dân người nước và ngoài điều hành chương trình văn hóa sách

Thứ hai ~thứ 6

09:00~18:00

Văn phòng
Văn phòng trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài thành phố Cheongju
Thứ hai ~thứ sáu 09:00~ 18:00 giờ

Thứ bảy 09:00~13:00giờ

Phòng tư vấn
Phòng tư vấn cho cư dân nước ngoài

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.